Privacy

1. Introducere
1.1 Ne angajăm să protejăm confidențialitatea vizitatorilor și clienților noștri.
1.2 Această politică se aplică în cazul în care acționăm în calitate de controlor de date în ceea ce privește datele personale ale vizitatorilor și clienților site-ului web; cu alte cuvinte, unde determinăm scopurile și mijloacele de prelucrare a acestor date cu caracter personal.
1.3 Noi folosim cookie-uri pe site-ul nostru. În măsura în care aceste cookie-uri nu sunt strict necesare pentru furnizarea site-ului și a serviciilor noastre, vă vom solicita să acceptați utilizarea cookie-urilor atunci când vizitați site-ul nostru.
1.4 În această politică, „noi”, „noi” și „nostru” se referă la Dana Tudoran Photographer SRL. Pentru mai multe informații despre noi, a se vedea secțiunea 11.
2. Credite
2.1 Acest document a fost creat de SEQ Legal (https://seqlegal.com).
3. Cum folosim datele dvs. personale
3.1 În această secțiune 3 am stabilit următoarele:
(a) categoriile generale de date cu caracter personal pe care le putem prelucra,
(b) în cazul datelor cu caracter personal pe care nu le-am obținut direct de la dvs., sursa și categoriile specifice ale acestor date;
(c) scopurile pentru care putem procesa date cu caracter personal, și
(d) bazele juridice ale prelucrării.
3.2 Putem prelua date despre utilizarea site-ului și a serviciilor noastre („date de utilizare”). Datele de utilizare pot include adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului web, precum și informații despre timpul, frecvența și modelul utilizării serviciului dvs. Sursa datelor de utilizare este prin Google Analytics. Aceste date de utilizare pot fi procesate în scopul analizării utilizării site-ului web și a serviciilor. Baza legală pentru această prelucrare este pentru interesele noastre legitime, și anume monitorizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor noastre.
3.3 Putem prelua datele dvs. personale furnizate în cursul utilizării serviciilor noastre („date de serviciu”). Datele de serviciu pot include nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date eveniment, fotografii și locații. Sursa datelor despre servicii este dvs. sau angajatorul dvs. Datele de serviciu pot fi prelucrate în scopul administrării site-ului nostru, furnizând serviciile noastre, asigurând securitatea site-ului și a serviciilor noastre, păstrând back-up-urile bazelor de date și comunicând cu dvs. Baza juridică a acestei prelucrări este interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și a afacerii noastre SAU executarea unui contract între dvs. și noi.
3.4 Putem prelua informațiile pe care le publicați pe site-ul nostru sau prin intermediul serviciilor noastre („date de publicare”). Datele publicației pot fi prelucrate în scopul de a permite o astfel de publicare și administrare a site-ului și a serviciilor noastre. Baza juridică a acestei prelucrări este interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și a afacerii noastre SAU executarea unui contract între dvs. și noi.
3.5 Putem prelua informațiile conținute în orice anchetă pe care ne-o trimiteți în legătură cu bunurile și / sau serviciile („date de anchetă”). Datele privind ancheta pot fi prelucrate în scopul oferirii, comercializării și vânzării de bunuri și / sau servicii relevante pentru dvs. Baza legală pentru această prelucrare este consimțământul.
3.6 Putem prelua informații referitoare la relațiile noastre cu clienții, inclusiv informațiile de contact ale clienților („date privind relațiile cu clienții”). Datele referitoare la relațiile cu clienții pot include numele dvs., angajatorul, titlul sau rolul postului dvs., datele dvs. de contact și informațiile conținute în comunicările dintre noi și dvs. sau angajatorul dvs. Sursa datelor privind relațiile cu clienții este dvs. sau angajatorul dvs. Datele privind relațiile cu clienții pot fi prelucrate în scopul gestionării relațiilor noastre cu clienții, comunicării cu clienții, păstrării evidenței acestor comunicări și promovării produselor și serviciilor noastre clienților. Baza legală pentru această procesare este interesele noastre legitime, și anume gestionarea corectă a relațiilor noastre cu clienții.
3.7 Putem prelua informații privind tranzacțiile, inclusiv achizițiile de bunuri și servicii pe care le încheieți cu noi și / sau pe site-ul nostru („date despre tranzacții”). Datele tranzacției pot include detaliile dvs. de contact, detaliile cardului și detaliile tranzacției. Datele privind tranzacțiile pot fi prelucrate în scopul furnizării bunurilor și serviciilor achiziționate și păstrării înregistrărilor corecte ale acestor tranzacții. Baza legală pentru această procesare este realizarea unui contract între dvs. și noi și / sau luarea de măsuri, la cererea dvs., pentru a încheia un astfel de contract și interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și a afacerii noastre.
3.8 Putem prelua informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a ne abona la notificările prin e-mail și / sau buletine de știri („date de notificare”). Datele de notificare pot fi procesate în scopul de a vă trimite notificările și / sau buletinele de informare relevante. Baza legală pentru această prelucrare este acordul SAU îndeplinirea unui contract între dvs. și noi și/ sau luând măsuri, la cererea dumneavoastră, pentru a încheia un astfel de contract.
3.9 Putem prelua informațiile conținute în sau referitoare la orice comunicare pe care ne-o trimiteți („date de corespondență”). Datele de corespondență pot include conținutul de comunicare și metadatele asociate cu comunicarea. Site-ul nostru va genera metadatele asociate comunicărilor făcute utilizând formularele de contact ale site-ului. Datele de corespondență pot fi prelucrate în scopul comunicării cu dvs. și al evidenței. Baza legală pentru această procesare este interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului nostru web și a afacerilor, precum și comunicarea cu utilizatorii.
3.10 Putem prelucra datele de imagine fotografică referitoare la dvs. sau la un eveniment cu care sunteți implicați („date fotografice”). Datele fotografice pot include fotografii, înregistrări audio și video. Sursa acestor date este dvs. sau Dana Tudoran Photographer SRL. Aceste date pot fi prelucrate pentru expunere, publicare, materiale de marketing, galerii de site-uri web, social media, pentru crearea de back-up-uri și pentru furnizarea de bunuri și servicii. Baza legală a acestei prelucrări este interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și a afacerii noastre, SAU îndeplinirea unui contract între dvs. și noi și / sau luarea de măsuri, la cererea dvs., pentru a încheia un astfel de contract.
3.11 Putem prelua oricare dintre datele dvs. personale identificate în această politică, atunci când este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare. Baza juridică a acestei prelucrări este interesele noastre legitime, și anume protecția și afirmarea drepturilor noastre legale, a drepturilor dvs. legale și a drepturilor legale ale altora.
3.12 Putem prelua oricare dintre datele dvs. personale identificate în această politică, atunci când este necesar în scopul obținerii sau menținerii unei asigurări, al gestionării riscurilor sau al obținerii de consiliere profesională. Baza juridică a acestei prelucrări este interesele noastre legitime, și anume protecția adecvată a afacerilor noastre împotriva riscurilor.
3.13 În afară de scopurile specifice pentru care ne putem prelucra datele personale stabilite în această secțiune 3, este posibil să ne procesăm și oricare dintre datele dvs. personale atunci când această prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau în pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.
3.14 Vă rugăm să nu furnizați datele personale ale altor persoane, decât dacă vă solicităm acest lucru.
4. Furnizarea datelor dvs. personale altor persoane
4.1 Noi putem dezvălui datele dvs. personale asigurătorilor și / sau consilierilor noștri profesioniști în măsura în care acest lucru este în mod rezonabil necesar pentru obținerea sau menținerea asigurării, gestionarea riscurilor, obținerea consultanței profesionale sau stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție, fie în instanță sau în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.
4.2 Tranzacțiile financiare legate de site-ul nostru și serviciile noastre pot fi gestionate de către furnizorii noștri de servicii de plată, Paypal. Vom împărtăși datele de tranzacție cu furnizorii noștri de servicii de plată numai în măsura necesară pentru a vă procesa plățile, pentru a rambursa astfel de plăți și pentru a vă ocupa de reclamații și de întrebări legate de astfel de plăți și rambursări. Puteți găsi informații despre politicile și practicile de confidențialitate ale furnizorilor de servicii de plată pe www.paypal.com
4.3 Pe lângă divulgarea datelor personale specificate în această secțiune 4, putem divulga datele dvs. personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice. De asemenea, putem divulga datele dvs. personale în cazul în care astfel de divulgări sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.
5. Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal
5.1 Această secțiune 5 stabilește politicile și procedura de păstrare a datelor, care sunt destinate să asigure respectarea obligațiilor legale în legătură cu păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal.
5.2 Datele personale pe care le procesăm în orice scop sau scop nu trebuie păstrate mai mult decât este necesar în acest scop sau în acele scopuri.
5.3 Vom păstra datele dvs. personale după cum urmează:
(a) Datele privind serviciile și corespondența vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de 5 ani și pentru o perioadă maximă de 25 de ani.
(b) Datele de publicare, datele de anchetă, datele privind relațiile cu clienții, datele de notificare vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de 1 an și pentru o perioadă maximă de 5 ani.
(c) Datele fotografice vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de 5 ani și pentru o perioadă nedeterminată ulterior.
5.4 Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din această secțiune 6, putem să vă păstrați datele dvs. personale atunci când această reținere este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.
6. Modificări
6.1 Este posibil să actualizăm din când în când această politică publicând o nouă versiune pe site-ul nostru.
6.2 Ar trebui să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de orice modificare a acestei politici.
6.3 Vă putem notifica prin e-mail despre modificări semnificative ale acestei politici.
7. Drepturile tale
7.1 În această secțiune 7, am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legii privind protecția datelor. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, trebuie să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorităților de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.
7.2 Drepturile dvs. principale în temeiul legii privind protecția datelor sunt:
(a) dreptul de acces,
(b) dreptul la rectificare,
(c) dreptul de ștergere,
(d) dreptul de a restricționa prelucrarea,
(e) dreptul de a se opune prelucrării,
(f) dreptul la portabilitatea datelor,
(g) dreptul de a adresa plângeri autorității de supraveghere, și
(h) dreptul de retragere a consimțământului.
7.3 Aveți dreptul să confirmați dacă ne procesăm sau nu datele dvs. personale și, în cazul nostru, accesul la datele personale, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Dacă drepturile și libertățile altora nu sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale la cerere. Primul exemplar va fi furnizat gratuit, dar copii suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile.
7.4 Aveți dreptul să aveți orice date personale inexacte despre dvs. rectificate și, ținând cont de scopurile prelucrării, să aveți date personale incomplete despre dvs. completate.
7.5 În anumite circumstanțe aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; vă retrageți consimțământul pentru procesarea bazată pe consimțământ; vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor; prelucrarea este în scopuri de marketing direct, iar datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere. Excluderile generale includ în cazul în care prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare; pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
7.6 În anumite circumstanțe aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste circumstanțe sunt: ​​contestați exactitatea datelor personale; prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii; nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; și v-ați opus procesării, în așteptarea verificării acestei obiecții. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, este posibil să continuăm să stocăm datele dvs. personale. Cu toate acestea, nu vom proceda decât altfel decât cu acordul dvs.; pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice; sau din motive de interes public important.
7.7 Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale din motive legate de situația dvs. particulară, dar numai în măsura în care baza legală a prelucrării este că prelucrarea este necesară pentru: îndeplinirea unei sarcini realizate în interesul public sau în exercitarea oricărei autorități publice care ne-a fost încredințată; sau scopurile intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm informațiile cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau prelucrarea este pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
7.8 Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm datele dvs. personale în acest scop.
7.9 Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice din motive legate de situația dumneavoastră, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.
7.10 În măsura în care baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este:
(a) consimțământul, sau
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte de a încheia un contract,
și o astfel de prelucrare se realizează prin mijloace automate, aveți dreptul să primiți datele dvs. personale de la noi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină. Cu toate acestea, acest drept nu se aplică în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.
7.11 Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă legile privind protecția datelor, aveți dreptul legal de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere responsabilă de protecția datelor. Puteți să faceți acest lucru în statul membru al UE în care vă aflați în reședința obișnuită, în locul dvs. de muncă sau în locul în care se presupune încălcarea.
7.12 În măsura în care baza legală pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale este consimțământul, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragere.
7.13 Puteți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. personale prin notificare scrisă către noi SAU pe lângă alte metode specificate în această secțiune 8.
8. Despre cookie-uri
8.1 Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere) care este trimis de un server web într-un browser web și este stocat de browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server.
8.2 Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie „session”: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valabil până la data setată, cu excepția cazului în care acesta este șters de către utilizator înainte de data expirării; un cookie de sesiune, pe de altă parte, va expira la sfârșitul sesiunii de utilizator, când browserul web este închis.
8.3 Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri.
9. Cookie-urile utilizate de furnizorii noștri de servicii
9.1 Furnizorii noștri de servicii utilizează cookie-uri și aceste cookie-uri pot fi stocate pe computer când vizitați site-ul nostru.
9.2 Utilizăm Google Analytics pentru a analiza utilizarea site-ului nostru. Google Analytics colectează informații despre utilizarea site-ului prin cookie-uri. Informațiile colectate în legătură cu site-ul nostru sunt folosite pentru a crea rapoarte despre utilizarea site-ului nostru. Politica de confidențialitate a Google este disponibilă la adresa https://www.google.com/policies/privacy/.
9.3 Folosim ROMARG  pentru a găzdui site-ul nostru. Puteți vedea politica de confidențialitate a acestor furnizori de servicii la ROMARG.
10. Gestionarea cookie-urilor
10.1 Majoritatea browserelor vă permit să refuzați să acceptați cookie-urile și să ștergeți cookie-urile. Metodele pentru aceasta diferă de la browser la browser și de la versiune la versiune. Cu toate acestea, puteți obține informații actualizate despre blocarea și ștergerea modulelor cookie prin intermediul acestor linkuri:
10.2 Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor site-uri web.
10.3 Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile pe site-ul nostru.
11. Detaliile noastre:
11.1 Acest site este deținut și administrat de Dana Tudoran Photographer SRL.
11.2 Suntem înregistrați în Romania, iar sediul nostru se află la adresa:str.Anotimpului nr.13, Bragadiru, Ilfov
11.3 Principalul loc de desfășurare a activității noastre este in Romania.
11.4 Ne puteți contacta:
(a) prin poștă, la adresa poștală dată mai sus.
(b) utilizarea formularului de contact al site-ului nostru;
(c) prin telefon, prin numărul de contact publicat pe site-ul nostru
(d) prin e-mail, utilizând adresa de e-mail publicată pe site-ul nostru.

1. Introduction

1.1 We are committed to safeguarding the privacy of our website visitors and clients.

1.2 This policy applies where we are acting as a data controller with respect to the personal data of website visitors and clients; in other words, where we determine the purposes and means of the processing of that personal data.

1.3 We use cookies on our website. Insofar as those cookies are not strictly necessary for the provision of our website and services, we will ask you to consent to our use of cookies when you first visit our website.

1.4 In this policy, „we”, „us” and „our” refer to Dana Tudoran Photographer SRL For more information about us, see Section 11.

2. Credit 

2.1 This document was created by SEQ Legal (https://seqlegal.com).

3. How we use your personal data 

3.1 In this Section 3 we have set out:

(a) the general categories of personal data that we may process;

(b) in the case of personal data that we did not obtain directly from you, the source and specific categories of that data;

(c) the purposes for which we may process personal data; and

(d) the legal bases of the processing.

3.2 We may process data about your use of our website and services („usage data”). The usage data may include your IP address, geographical location, browser type and version, operating system, referral source, length of visit, page views and website navigation paths, as well as information about the timing, frequency and pattern of your service use. The source of the usage data is via Google Analytics. This usage data may be processed for the purposes of analysing the use of the website and services. The legal basis for this processing is for our legitimate interests, namely monitoring and improving our website and services.

3.3 We may process your personal data that is provided in the course of the use of our services („service data”). The service data may include names, addresses, phone numbers, email addresses, event dates, photographs, and locations. The source of the service data is you or your employer. The service data may be processed for the purposes of operating our website, providing our services, ensuring the security of our website and services, maintaining back-ups of our databases and communicating with you. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper administration of our website and business OR the performance of a contract between you and us.

3.4 We may process information that you post for publication on our website or through our services („publication data”). The publication data may be processed for the purposes of enabling such publication and administering our website and services. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper administration of our website and business OR the performance of a contract between you and us.

3.5 We may process information contained in any enquiry you submit to us regarding goods and/or services („enquiry data”). The enquiry data may be processed for the purposes of offering, marketing and selling relevant goods and/or services to you. The legal basis for this processing is consent.

3.6 We may process information relating to our customer relationships, including customer contact information („customer relationship data”). The customer relationship data may include your name, your employer, your job title or role, your contact details, and information contained in communications between us and you or your employer. The source of the customer relationship data is you or your employer. The customer relationship data may be processed for the purposes of managing our relationships with customers, communicating with customers, keeping records of those communications and promoting our products and services to customers. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper management of our customer relationships.

3.7 We may process information relating to transactions, including purchases of goods and services, that you enter into with us and/or through our website („transaction data”). The transaction data may include your contact details, your card details and the transaction details. The transaction data may be processed for the purpose of supplying the purchased goods and services and keeping proper records of those transactions. The legal basis for this processing is the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract and our legitimate interests, namely the proper administration of our website and business.

3.8 We may process information that you provide to us for the purpose of subscribing to our email notifications and/or newsletters („notification data”). The notification data may be processed for the purposes of sending you the relevant notifications and/or newsletters. The legal basis for this processing is consent OR the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract.

3.9 We may process information contained in or relating to any communication that you send to us („correspondence data”). The correspondence data may include the communication content and metadata associated with the communication. Our website will generate the metadata associated with communications made using the website contact forms. The correspondence data may be processed for the purposes of communicating with you and record-keeping. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper administration of our website and business and communications with users.

3.10 We may process photographic image data relating to you or an event you are involved with (“photographic data”) The photographic data may include photographs, sound and video recordings. The source of this data is you or Dana Tudoran Photographer SRL. This data may be processed for exhibition, publication, marketing materials, website galleries, social media, for creating back-ups, and for providing goods and services. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper administration of our website and business, OR the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract.

3.11 We may process any of your personal data identified in this policy where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the protection and assertion of our legal rights, your legal rights and the legal rights of others.

3.12 We may process any of your personal data identified in this policy where necessary for the purposes of obtaining or maintaining insurance coverage, managing risks, or obtaining professional advice. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper protection of our business against risks.

3.13 In addition to the specific purposes for which we may process your personal data set out in this Section 3, we may also process any of your personal data where such processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person.

3.14 Please do not supply any other person’s personal data to us, unless we prompt you to do so.

4. Providing your personal data to others

4.1 We may disclose your personal data to our insurers and/or professional advisers insofar as reasonably necessary for the purposes of obtaining or maintaining insurance coverage, managing risks, obtaining professional advice, or the establishment, exercise or defence of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

4.2 Financial transactions relating to our website and services may be handled by our payment services providers, Paypal. We will share transaction data with our payment services providers only to the extent necessary for the purposes of processing your payments, refunding such payments and dealing with complaints and queries relating to such payments and refunds. You can find information about the payment services providers’ privacy policies and practices at www.paypal.com

4.3 In addition to the specific disclosures of personal data set out in this Section 4, we may disclose your personal data where such disclosure is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person. We may also disclose your personal data where such disclosure is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

5. Retaining and deleting personal data

5.1 This Section 5 sets out our data retention policies and procedure, which are designed to help ensure that we comply with our legal obligations in relation to the retention and deletion of personal data.

5.2 Personal data that we process for any purpose or purposes shall not be kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes.

5.3 We will retain your personal data as follows:

(a) Service Data and Correspondence Data will be retained for a minimum period of 5 years, and for a maximum period of 25 years.

(b) Publication Data, Enquiry Data, Customer Relationship Data, Notification Data, will be retained for a minimum period of 1 year and for a maximum period of 5 years.

(c)  Photographic Data will be retained for a minimum period of 5 years, and for an indefinite period thereafter.

5.4 Notwithstanding the other provisions of this Section 6, we may retain your personal data where such retention is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person.

6. Amendments

6.1 We may update this policy from time to time by publishing a new version on our website.

6.2 You should check this page occasionally to ensure you are happy with any changes to this policy.

6.3 We may notify you of significant changes to this policy by email.

7. Your rights

7.1 In this Section 7, we have summarised the rights that you have under data protection law. Some of the rights are complex, and not all of the details have been included in our summaries. Accordingly, you should read the relevant laws and guidance from the regulatory authorities for a full explanation of these rights.

7.2 Your principal rights under the data protection law are:

(a) the right to access;

(b) the right to rectification;

(c) the right to erasure;

(d) the right to restrict processing;

(e) the right to object to processing;

(f) the right to data portability;

(g) the right to complain to a supervisory authority; and

(h) the right to withdraw consent.

7.3 You have the right to confirmation as to whether or not we process your personal data and, where we do, access to the personal data, together with certain additional information. That additional information includes details of the purposes of the processing, the categories of personal data concerned and the recipients of the personal data. Providing the rights and freedoms of others are not affected, we will supply to you a copy of your personal data on request. The first copy will be provided free of charge, but additional copies may be subject to a reasonable fee.

7.4 You have the right to have any inaccurate personal data about you rectified and, taking into account the purposes of the processing, to have any incomplete personal data about you completed.

7.5 In some circumstances you have the right to the erasure of your personal data without undue delay. Those circumstances include: the personal data is no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; you withdraw consent to consent-based processing; you object to the processing under certain rules of applicable data protection law; the processing is for direct marketing purposes, and the personal data have been unlawfully processed. However, there are exclusions of the right to erasure. The general exclusions include where processing is necessary: for exercising the right of freedom of expression and information; for compliance with a legal obligation; or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

7.6 In some circumstances you have the right to restrict the processing of your personal data. Those circumstances are: you contest the accuracy of the personal data; processing is unlawful but you oppose erasure; we no longer need the personal data for the purposes of our processing, but you require personal data for the establishment, exercise or defence of legal claims; and you have objected to processing, pending the verification of that objection. Where processing has been restricted on this basis, we may continue to store your personal data. However, we will only otherwise process it: with your consent; for the establishment, exercise or defence of legal claims; for the protection of the rights of another natural or legal person; or for reasons of important public interest.

7.7 You have the right to object to our processing of your personal data on grounds relating to your particular situation, but only to the extent that the legal basis for the processing is that the processing is necessary for: the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of any official authority vested in us; or the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party. If you make such an objection, we will cease to process the personal information unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms, or the processing is for the establishment, exercise or defence of legal claims.

7.8 You have the right to object to our processing of your personal data for direct marketing purposes (including profiling for direct marketing purposes). If you make such an objection, we will cease to process your personal data for this purpose.

7.9 You have the right to object to our processing of your personal data for scientific or historical research purposes or statistical purposes on grounds relating to your particular situation unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

7.10 To the extent that the legal basis for our processing of your personal data is:

(a) consent; or

(b) that the processing is necessary for the performance of a contract to which you are party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract, and such processing is carried out by automated means, you have the right to receive your personal data from us in a structured, commonly used and machine-readable format. However, this right does not apply where it would adversely affect the rights and freedoms of others.

7.11 If you consider that our processing of your personal information infringes data protection laws, you have a legal right to lodge a complaint with a supervisory authority responsible for data protection. You may do so in the EU member state of your habitual residence, your place of work or the place of the alleged infringement.

7.12 To the extent that the legal basis for our processing of your personal information is consent, you have the right to withdraw that consent at any time. Withdrawal will not affect the lawfulness of processing before the withdrawal.

7.13 You may exercise any of your rights in relation to your personal data by written notice to us OR in addition to the other methods specified in this Section 8.

8. About cookies

8.1    A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that is sent by a web server to a web browser and is stored by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server.

8.2 Cookies may be either „persistent” cookies or „session” cookies: a persistent cookie will be stored by a web browser and will remain valid until its set expiry date, unless deleted by the user before the expiry date; a session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session, when the web browser is closed.

8.3 Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies.

9. Cookies used by our service providers

9.1 Our service providers use cookies and those cookies may be stored on your computer when you visit our website.

9.2 We use Google Analytics to analyse the use of our website. Google Analytics gathers information about website use by means of cookies. The information gathered relating to our website is used to create reports about the use of our website. Google’s privacy policy is available at https://www.google.com/policies/privacy/.

9.3 We use ROMARG to host our website. You can view the privacy policy of these service  provider at ROMARG.

10. Managing cookies

10.1 Most browsers allow you to refuse to accept cookies and to delete cookies. The methods for doing so vary from browser to browser, and from version to version. You can, however, obtain up-to-date information about blocking and deleting cookies via these links:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

10.2 Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of many websites.

10.3 If you block cookies, you will not be able to use all the features on our website.

11. Our details

11.1 This website is owned and operated by Dana Tudoran Photographer SRL.

11.2 We are registered in Str. Anotimpului, nr 13, Bragadiru, Ilfov, Romania.

11.3 Our principal place of business is at Str. Anotimpului, nr 13, Bragadiru, Ilfov, Romania.

11.4 You can contact us:

(a) by post, to the postal address given above;

(b) using our website contact form;

(c) by telephone, on the contact number published on our website

(d) by email, using the email address published on our website